+316 38 36 31 49 info@vormuledesign.nl

Ivo Kino

Onderzoeksbureau IVO beantwoordt al 28 jaar onderzoeksvragen en adviesvragen rondom leefstijl, verslaving en zorg. Het IVO kijkt over sectorgrenzen heen en slaat bruggen tussen wetenschap, beleid en praktijk. Zo dienen we onze missie: het verwerven en overdragen van wetenschappelijke kennis over leefwijzen, middelengebruik en verslaving, en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen

Sinds 2017 organiseert het IVO informele en informatieve filmavonden over thema’s waar het IVO onderzoek naar doet. Op deze avonden vertonen we een documentaire of film die we na afloop bespreken met een panel. Het panel bestaat uit leden die ieder op eigen wijze verbonden zijn met het thema, bijvoorbeeld vanuit beleid, onderzoek of ervaringsdeskundigheid.

De vraag

Een logo ontwerpen voor Ivo Kino, een initiatief van IVO dat thema’s aankaart d.m.v. informatieve filmavonden. Het logo moet pakkend zijn en duidelijk weergeven dat het een filmavond betreft.

De uitdaging

Nadat het het concept van Ivo Kino duidelijk aan mij is uitgelegd ben ik aan de slag gegaan volgens het Vormule Design werkproces. Ik heb vervolgens meerdere oplossingen aan IVO voorgedragen d.m.v. een presentatie van meerdere logo voorstellen.

Resultaat

Een strak logo in een frisse kleurencombinatie van zwart en blauw met een oogje als beeldmerk, refererend naar de filmavond. IVO was zeer tevreden over het eindresultaat.

Share This